Sibernetik Nedir?

0

Canlılardaki sinir sistemini bilgisayarlara uyarlamaya çalışarak öz yönetimli makineler yapmaya çalışan bilim dalıdır.

Dünyanın ilk mühendisi olan 13. Yüzyıl Türk düşünürü El-Cezeri aynı zamanda bilgisayar bilimleri ve sibernetik biliminin kurucusudur. Haberleşme denge kurma ve ayarlama bilimi olan sibernetik sistemlerde ve makinelerde bilgi alışverişi kontrolü ve denge durumunu incelemektedir.

Bu bilim zamanla gelişerek çağdaş teknolojinin bir çok alanda kullanılan bilgisayarların ve yan teçhizatının gelişmesi imkan sağlamıştır. Sibernetik insan makine ilişkisini inceleyerek iletişim yapabilen ve kendini denetleyen bilgisayarlara benzeyen kendinden işleyen ve çevreyle dengeleşen örgüt yapısı kurmaya çalışması nedeni ile dikkate değer bir bilim dalıdır. Bilgisayar sistemlerinin geliştirebilmesinin önünü açmış robotlaşmayı etkileyen ve geri beslemenin rolünü vurgulamış düzenleyici mekanizmalar üzerinde çalışmalara kaynaklık etmiş bir alandır.

Sibernetik biliminin kırılma noktası 2. Dünya Savaşı olmuştur. Özellikle artan hava saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin hızlı ve hassas bir şekilde çalışması gerekiyordu. İnsan kontrolüyle yönetilmesi imkansız radar antenlerini de hedefe doğru döndürülme isteği ve bir uçaksavar topunun hedefini tek başına bulması ihtiyacını da unutmamak gerekir. Bu nedenlerde bu bilime olan ihtiyacı ve bu bilime yönelik çalışmaları hızlandırmıştır.

Son yıllarda artan teknolojik gelişmelerle bu bilim yaşamımızda daha sık karşımıza çıkmıştır. Fabrikalar, imalat işlemlerinde, endüstri robotlarında ve uzay araçlarının rota işlemleri gibi birçok sektörde yerini almış ve kullanılmaya başlanmıştır.

Oyun teorisi, sistem teorisi, algısal kontrol, felsefe, mimarlık vb. gibi birçok çalışma alanları sibernetikten doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilenmiştir. Sibernetik diğer bilim dallarının arasında bir köprü vazifesi görmesinin bu bilimin diğer bilim dallarının her biriyle tam bir uyumluluk içinde olan bir dizi kavram yardımıyla aralarında disiplinli ilişkiler kurması nedeni yatar.

İnsan vücuduna bu bilime aslında bir nevi örnektir. Vücut içi sıcaklığı düzenlenmesi, insülin salgılayıp şeker seviyesini saymaca değere indirgemesi vs. gibi örnekler de verilebilir. Bilim günden güne daha ileriye yönelik daha az enerji kaybı, daha verimli, olması için teknolojik alet ve cihazlar geliştirip piyasaya sunuyor. Sibernetik; verimlilik, kavramlar arası öğrenme, tesir ve sosyal kontrol gibi konuları ele alması sektörde neden yer tuttuğunu açıklar.

Share.

Leave A Reply