Kompütasyonel Düşünce Nedir?

0

Kompütasyonel düşünce kavramı Carnegie Mellon Üniversitesinden Jeannette Wing tarafından ortaya atılmıştır. Bu yazı Wing’in ”Kompütasyonel Düşünce” makalesinin kısa bir özetidir.

Wing’e göre kompütasyon kısaca bilgisayarlar bilimlerini problem çözme aracı olarak kullanmaktır. Bilgisayar bilimleri kompütasyonun (hesaplama) ne olduğunu araştırır.

Bu araştırmanın iki ayağı vardır:

 • Ne hesaplanabilir?
 • Nasıl hesaplanabilir?

Kompütasyonel araç ve yöntemleri daha önce başa çıkamayacağımızı düşündüğümüz sistemleri tasarlamamızı ve problemleri çözmemizde bize yardımcı olur. Kompütasyon insan zihninin iyi yaptığı şeyleri insan zihniyle, bilgisayarların iyi yaptığı şeyleri de bilgisayarla yapmaktır.

Kompütasyonel düşüncenin ne olduğunu daha iyi anlayabilmemiz için şu sorular üzerinde

düşünmeliyiz:

 • İnsan ve bilgisayar zekâsının gücü ve sınırları nelerdir?
 • Problem ne kadar zor?
 • Problem nasıl çözülebilir?
 • Problemi çözerken teknolojiyi nasıl kullanabiliriz?
 • Hangi kompütasyonel stratejileri kullanabiliriz?

Kompütasyon düşüncesi sadece bilim adamları için değil herkes için temel bir beceri haline gelmiştir. Endüstriyel devrimin temel becerileri olan okuma-yazma ve aritmetik bilgilerinin üstüne bilgi çağının kompütasyonel düşünme becerileri mutlaka eklenmelidir.

Matbaanın bulunmasıyla hızla yaygınlaşan okuma-yazma ve aritmetik becerileri gibi bilgisayarlar da kompütasyonel düşüncenin hızla yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Wing kompütasyonel düşüncenin diğer bilim dalları üzerinde radikal değişiklikler yaptığını da belirtiyor. Örnek olarak da makine öğrenmesinin istatistik bilimi üzerinde yaptığı etkiyi gösteriyor. İstatistiksel öğrenme ile daha önce çözmeye cesaret edemeyeceğimiz büyük ölçekli problemlerle böylece başa çıkabiliriz. Wing’e göre nano-kompütasyonun kimyagerleri ve kuantum kompütasyonun fizikçileri etkilediği gibi kompütasyonel oyun teorisi de ekonomistlere yeni ufuklar açıyor.

Kompütasyonel Düşünce Neden Önemlidir?

 • Kişileri teknoloji okur-yazarlığının ötesine taşır.
 • Kompütasyonel düşünce kişilere sadece yazılım kullanan teknisyenler olmanın ötesinde problem çözme becerileri kazandırır.
 • Kompütasyonel düşünce için bilgi yaratmak var olan bilgiyi kullanmaktan daha önemlidir.
 • Yaratıcı problem çözme sürecinde sonsuz olanak sağlar.
 • Kişilerin daha önceden kullandıkları problem çözme tekniklerinin daha verimli kullanmalarını sağlar.
 • Kompütasyonel düşünce kişilere gerçek hayat problemlerini teknoloji kullanarak çözebilme ve bu problemlerin çözümü için gerekli stratejileri geliştirebilme becerisini kazandırır.

Kompütasyonel Düşünce Ne Değildir?

 • Yazılım kullanmamızı sağlayan teknik bir bilgi değildir.
 • Bilgisayar gibi düşünmek değildir.
 • Sadece bilgisayar programlası bilmek değildir.
 • Her zaman bilgisayar kullanmak gerekmez.
 • Bilgi dağarcığımıza eklenecek ek bir bilgi değildir.

Kompütasyonel Düşünce Bağlantıları

Aşağıdaki tablolar kompütasyonel düşüncenin çerçevesini ve bu çerçeveyi oluşturan unsurların özetidir.

Kompütasyonel Kavramlar

 • dizi Görev için adımların düzeninin belirlenmesi
 • döngüler Aynı dizinin çoklu olarak tekrarı
 • Paralellik Ayna anda birden fazla şey yapma
 • olaylar Bir olayın başka bir olayı tetiklemesi
 • durumlar Duruma göre karar verme
 • operatörler Matematiksel ve mantıksal ifadeler için destek
 • data Bilginin saklanması, bulunması ve güncellenmesi

Kompütasyonel Uygulamalar

 • Tekrar ve aşamalı olma
 • Bir parça gelişme,
 • yeni denemeler ve biraz daha gelişme.

Test etme ve bug

 • temizleme Tasarlanan şeyin çalıştığından emin olma ve hataları bulup temizleme
 • Tekrar kullanma ve remiks,
 • Kendimizin ve diğerlerinin önceki çalışmalarını kullanma
 • Soyutlama ve modülerlik Küçük parçalarla büyük bir şey yaratma

Kompütasyonel Bakış Açıları

İfade etme Kompütasyonun yaratma aracı olduğunu anlama (Yaratabilirim) Bağlantı kurma Başkaları ile ya da başkaları için yaratmanın gücünü fark etme (Başkaları ile daha farklı şeyler yapabilirim) Soru sorma Dünya ile ilgili sorular sormak için güçlü hissetme (Kompütasyonel fikirleri kompütasyonel dünyayı anlamak için kullanabilirim)

Kompütasyonel Düşünürün Alışkanlıkları

 1. Bilgisayarları problem çözme aracı olarak kullanır.
 2. Bilgi yaratır.
 3. Kendini ifade edebilir.
 4. Büyük resme bakar.
 5. Karmaşık problemlerle başa çıkabilir.
 6. Bilgiyi paylaşır.
 7. Süreçleri test eder, gerekli stratejileri tasarlar.
 8. Sistemin parçaları arasındaki bağlantıları görür.
 9. Beklenmedik davranışlara hazırlıklıdır.
 10. Kendini düzenler.
 11. Problemlerin çözümü için mantıklı önermeler ortaya koyar.
 12. Bilgisayarların ve insan zihninin gücünü ve sınırlarını bilir.
 13. Disiplinler arası düşünür.
 14. Sürekli öğrenir.
 15. Tasarımda verimlilik, sadelik ve estetik düşünür.
Share.

Leave A Reply