Hakkımızda

Robot Akademisi Innovation LAB. Öğrencilerin zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan yeteneklerini keşfetme, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini arttıracak, hayal gücünü zenginleştirme ve üretkenliği arttırma yeteneği kazanmalarını amaçlayan sistemli robotik eğitimler gerçekleştirmektedir.

2011 yılında Türkiye’nin ilk tüm gençlere açık araştırma merkezi; Üsküdar Robot ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi “ÜROTAM” olarak yenilikçi, girişimci, teknolojiye meraklı ilköğretim-lise ve üstün zekâlı öğrencilere yönelik kodlama, tasarım ve robotik dersleri vermeye başlamış, 2016 yılı itibari ile Robot Akademi InnovationLab adıyla 5-7, 8-10, 11-14, 15-17 ve 18-25 yaş arası öğrencilerle eğitimlere devam etmektedir.

Robot Akademi InnovationLab’de öğrenciler ve eğitmenler, STEM “Science (bilim), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik), ve Mathematics (matematik)” ile disiplinler arası eğitime olanak sağlayan ders içeriklerini kullanırlar. Öğrencilerin içsel becerilerini ortaya koyabilecekleri, eğlenceli, etkili ve gerçek hayata yönelik aktivitelerin yer aldığı robotik derslerinde öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Böylece tüm öğrencilerin robotik derslerinde aktif katılımı amaçlanmaktadır.

Eğitimlerde, öğrencilerimizin robotik ve kodlama alanında yaratıcı ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor, tüm derslerde eğitmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimizin problem çözebilme yeteneklerini geliştirmek ve aynı zamanda da sosyal öğrenme ortamını kolaylaştırmak amacıyla grupla çalışma teknikleri kullanıyoruz.

Ekip olarak, klasik robotik derslerin kalıplarını kırarak; modern, vizyoner ve yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsemiş olup, buna bağlı kalarak; donanımlı, sorgulayan, araştırmacı ve geleceği planlayan nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz.